Språkhistoria

Published 16.10.2019 06:10

by 107311

Total plays: 277

Vandra genom den svenska språkhistorien, från dåtid till nutid!